A könyvtár rövid története

 

Általános történeti áttekintés

1900–1947

 

Gödön könyvtárról már az 1900-as évek elejétől beszélhetünk.

Nemeskéri-Kiss Pál (1856–1928) gödi földbirtokos volt. Ő – alkalmazottainak művelődését elősegítendő – egy 3000 kötetes könyvtárat létesített kúriájának egyik szárnyában. A könyveket ő vásároltatta, egyforma kötéssel, valamint „Göd pusztai olvasókör népkönyvtára” felirattal látta el. Ennek az állománynak a gondozása, terjesztése a tanító úr, Adamecz István feladata volt.

A másik említésre méltó dátum 1945, amikor a Váci járás községi könyvtárai szinte a semmiből nőttek ki. Gödön a „krónikák” 1947-től említik ismét a község könyvtárait, melyek Göd-felsőn és Göd-alsón sok párhuzamossággal, de külön-külön működtek.

 

A könyvtár története

Göd-alsón

 

1947. Ebben az évben a képviselő-testületi közgyűlésnek már szándéka a könyvtáralapítás.

„A községi könyvtár létesítésére az első évben 5000 Ft, a második évben 10 000 Ft, a harmadikban 30 000Ft szükséges” – mondták ki határozatban.

1951. Alsógödön négy intézménynél volt könyvtár (ált. isk., M.Sz.T., DISZ-olvasókör, Tsz.).

1951. Megnyitott a népkönyvtár a vasútállomás-közeli volt Fácán vendéglőben.

1952. A könyvtárat 33 olvasó látogatja, akik 800 kötetből válogathatnak.

1958. Az olvasók száma meghaladja az 500-at, a kötetek száma közel 1300.

1966. A népkönyvtár új helyet kapott a József Attila Művelődési Házban.

1978. Egyesült az alsógödi és a felsőgödi könyvtár.

1984. A művelődési ház épülete életveszélyessé vált, emiatt a könyvtár szükségmegoldásként a vasútállomás várótermébe költözött, a gyermekrészleg pedig a 2-es út melletti raktárhelyiségbe.

1987. Lezárult a művelődési ház felújítása, visszaköltözött a könyvtár. Az emeleten 35 négyzetméteren a gyermekkönyvtárat alakították ki, a földszinti felnőttkönyvtár 10 négyzetméterrel gyarapodott, s mindkettőt új, korszerű bútorokkal rendezték be. Az épület pincéjében raktárhelyiséget kapott az intézmény.

A 2000-es évek elejétől elkezdődött a számítógépes hálózat kialakítása. A számítógépes kölcsönzés a Szikla21 néven futó Integrált Könyvtári Rendszerben működik. Szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük, igyekszünk erősíteni a távhasználatot, és minél több ún. kényelmi szolgáltatást nyújtani használóinknak.

A könyvtár jelenleg változatlan alapterületen elégíti ki a létszámában egyre növekvő város olvasóinak igényeit. A központi könyvtárban, a gyermekkönyvtárban és a fiókkönyvárban együttesen 57 978 a könyvek száma.

 

A könyvtár története

Göd-felsőn

 

1947. Megkezdődött a könyvek összegyűjtése, kölcsönzése.

1960. Korábbi letéti könyvtárak községi tulajdonba kerültek.

1970. Az Úttörő u. 13-ban megépült az Ady klub.

1972. Az Ady Endre Klubkönyvtár 5-6 ezer kötettel, új könyvtári bútorokkal, 75 négyzetméteren várta a könyvbarátokat.

1978. Megszünt a klubkönyvtári forma, a klub a József Attila Művelődési Ház irányítása alá került, a két községi könyvtár pedig egyesült. Az alsógödi lett a központ, a felsőgödi pedig a fiókkönyvtár.