Kölcsönzés

A kölcsönzési idő - a kézikönyvtári és a helyismereti anyag kivételével, amelyek helyben használhatók - 5 hét, amely két alkalommal (online, e-mailben, telefonon) meghosszabbítható, kivéve, ha valamely dokumentumra van előjegyzés.

Az olvasójegyre egy alkalommal 8 dokumentum kölcsönözhető.

Folyóiratok a legfrissebb számai nem kölcsönözhetők.

Amennyiben a keresett mű nem található bent, az olvasó előjegyeztetheti. A dokumentum beérkezéséről értesítést kap (telefon, e-mail).

A saját állományból ki nem elégíthető olvasói kérések könyvtárközi kölcsönzés útján teljesíthetők, akár a dokumentum átkölcsönzése, akár térítéses másolat formájában. A könyvtárközi kölcsönzés útján kiadott dokumentumok határidejét a kölcsönző könyvtár határozza meg. A könyvtárközi kölcsönzés postaköltségét az olvasónak kell megtéríteni.

Térítés ellenében kölcsönözhető dokumentumok díjai (2024. január 1-től): 

DVD 0 Ft/ db / nap

A kölcsönzési határidőn túl visszaszolgáltatott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni.

Az 1 hét türelmi idő lejártával dokumentumonként és naponként 10 Ft késedelmi díjat számolunk fel.

Az olvasót a dokumentumok elvesztése vagy megrongálása esetén kártérítési kötelezettség terheli:

- az elveszett dokumentum azonos kiadású példányát, ha az nem szerezhető be, más kiadású ép példányát az olvasó megvásárolhatja a könyvtár számára

- ha a dokumentum nem szerezhető be, a könyvtár írásbeli felszólítását követően, de legkésőbb 30 napon belül az olvasónak meg kell térítenie a mindenkori aktuális beszerzési árat, illetve a beszerzés költségeit.

Amennyiben az olvasó a könyvtárral szemben fennálló, fentiek szerint esedékes fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a tartozást a könyvtár minden további felszólítás nélkül, az illetékes bíróság előtt az olvasóval szemben benyújtott fizetési meghagyás/peres eljárás útján behajtja.

Nem kölcsönözhet az az olvasó, aki a könyvtárnak dokumentummal vagy pénzzel tartozik.